Wanneer is extra ondersteuning nodig?

Kinderfysiotherapie biedt naast het schrijfonderwijs op de basisschool extra ondersteuning en oefening om goed te leren schrijven. Als ouder is het niet altijd eenvoudig om in te schatten of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft. Onderstaand een aantal signalen die je hiervoor als handvat kunt gebruiken:

 • Jouw kind ervaart schrijven als moeilijkOndersteuning schrijfonderwijs op school Kinderfysiotherapie om beter te schrijven
 • Jouw kind vindt schrijven minder leuk
 • Het handschrift van jouw kind is niet goed leesbaar
 • Jouw kind heeft moeite de gewenste schrijfsnelheid op school te halen
 • Jouw kind heeft moeite netjes tussen de lijnen te schrijven
 • Jouw kind schrijft de letters/cijfers verkeerd om en raakt daar mogelijk zelfs gefrustreerd van
 • Jouw kind heeft pijn bij het schrijven
 • Jouw kind vindt het lastig om fijn motorische vaardigheden aan te leren
 • Jouw kind vindt het moeilijk om alle benodigde handelingen te combineren

Ook kan het zijn dat je signalen krijgt van de leerkracht op school, dat extra ondersteuning goed is. Vraag bij twijfel onze kinderfysiotherapeuten gerust om advies. T. 053 436 67 66

Waarom is goed leren schrijven zo moeilijk?

Schrijven is een onmisbare vaardigheid en lijkt soms zo vanzelfsprekend. Toch is goed leren schrijven een moeilijke vaardigheid om aan te leren. Er zijn namelijk veel zaken die van invloed zijn, denk bijvoorbeeld aan: een goede pengreep en beheersing van de fijne motoriek. Daarnaast dienen beide hersenhelften samen te werken en dat is niet eenvoudig.

Waarom is goed leren schrijven belangrijk?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen leren schrijven en leren lezen. Daarnaast onthoud je beter door zaken op te schrijven.

De voordelen op een rijtje: Leren schrijven

 • Door letters te leren schrijven, herkent jouw kind de letters sneller en kan hij/zij beter leren lezen
 • Door letters te leren schrijven, onthoudt jouw kind ze beter en kan hij/zij beter leren lezen
 • Schrijven stimuleert de oog-hand coördinatie
 • Schrijven bevordert de concentratie
 • Schrijven is goed voor de fijne motoriek
 • Bij schrijven leren beide hersenhelften samenwerken
 • Iets wat je met de hand hebt geschreven, onthoud je gemakkelijker dan dat je hebt getypt
 • Kinderen die goed kunnen schrijven, hebben meer zelfvertrouwen en komen tot betere leerprestaties.

Hoe gaat de kinderfysiotherapie?

Tijdens een eerste intakegesprek met jou en jouw kind, stellen we aan de hand van jouw input en een aantal testen een plan van aanpak op. In dit plan staat omschreven wat jouw kind als lastig ervaart en hoe we de benodigde schrijfvaardigheden samen gaan aanleren.

Gemiddeld genomen worden binnen 3-6 maanden de in overleg met jou en jouw kind bepaalde schrijfdoelstellingen behaald.

Wordt de extra ondersteuning vergoed?

Extra ondersteuning bij het aanleren van schrijfvaardigheden wordt volledig vergoed door de basisverzekering.

Wanneer starten met extra ondersteuning?

Vanaf groep 3

Start het liefst begin groep 3 (voor de Kerstvakantie), zodat jouw kind het schrijven van de letters ‘direct’ op de juiste manier kan aanleren. Want goed aanleren is veel gemakkelijker dan afleren.

Daarnaast zien wij dat, wanneer het schrijven van de letters gemakkelijker gaat, jouw kind meer aandacht aan taal en spelling kan schenken. Wat zeker vanaf groep 3 erg belangrijk is.

In groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs

Ook kunnen wij jouw kind ondersteunen wanneer hij/zij al op het voortgezet onderwijs zit of in groep 7/8 van het basisonderwijs en jouw kind een slecht leesbaar verbonden (aan elkaar geschreven) handschrift heeft. We zien dat kinderen met een slecht leesbaar handschrift, regelmatig een onvoldoende krijgen, omdat de leerkracht het handschrift nauwelijks kans lezen. Onze kinderfysiotherapeuten kunnen jouw kind dan in een periode van 1-2 maanden een niet verbonden handschrift aanleren. Zodat de docent het handschrift beter kan lezen en jouw kind zijn/haar zelfvertrouwen toeneemt.

Is oefenen bij de kinderfysiotherapeut vervelend?

NEE, het is leuk. Oefenen gaat bij ons altijd spelenderwijs. Immers door met elkaar plezier te hebben tijdens het oefenen, gaat het leren makkelijker en dus sneller.

Wanneer je het als ouder plezierig vindt kunnen wij behandelen op school. Dit doen wij al bij verschillende scholen in Twente

Jouw kind aanmelden?

Bel met ons secretariaat op T. 053 436 67 66

 

Behandelaars voor Schrijven

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat