“Meedoen en lekker in je vel zitten”. Dat wil toch elk kind?

 

Waarom het SLIMkids programma?Kinderfysiotherapie in Enschede, de Lutte, Losser en Oldenzaal

Elke ouder ziet zijn kind het liefst stralen, lekker meedoen met leuke activiteiten en gewoon blij zijn met zichzelf. Soms gaat dat even niet. Het gewicht en de algemene fitheid van jouw kind kunnen daarbij een rol spelen. Waardoor ook het zelfvertrouwen afneemt en het moeilijk kan zijn binnen de eigen omgeving te functioneren, zoals jouw kind dat graag zelf zou willen.

Door het volgen van het SLIMkids programma werkt jouw kind, samen met jou en onze kindertherapeuten aan een gezonde leefstijl en daarbij behorend gewicht. Met als belangrijkste resultaat: jouw kind zit weer lekker in zijn/haar vel!

Je wordt tijdens het programma ondersteund door verschillende kindertherapeuten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het aanpakken van gewichtsproblemen meer vraagt dan sporten of het aanpassen van voeding alleen. Om die reden werken een kinderfysiotherapeut, kinderdiëtist en kindercoach samen met jou en je kind aan de gewenste verandering.

Wanneer het SLIMkids programma?

Het SLIMkids programma is bedoeld voor kinderen tussen de 8-12 jaar die (gezondheid)problemen ondervinden door hun gewicht en/of waarvoor het (aanleren) van een verantwoorde leefstijl moeilijk gaat. Denk hierbij aan:

Lichamelijke klachten als:

 • snel moe zijn
 • niet goed met leeftijdsgenoten mee kunnen doen
 • niet hard kunnen rennen
 • pijn in de knie-/enkel gewrichten
 • kortademig zijn

Psychosociale klachten als:Kinderfysiotherapie in Enschede, de Lutte, Losser en Oldenzaal

 • niet lekker in hun vel zitten, door bijvoorbeeld pestgedrag
 • verminderd zelfvertrouwen
 • moeite met het uitzoeken van leuke kleding
 • niet echt kunnen genieten van activiteiten
 • geen plezier hebben in bewegen

Wanneer het de wens is om:

 • Een gezondere leefstijl te realiseren
 • Gezonder te leren eten (en daarvan te kunnen genieten), bijvoorbeeld wanneer jouw kind fruit niet lust of weinig groente lekker vindt/binnen krijgt
 • Sporten leuk te gaan vinden en onderdeel te maken van de manier van leven van jou en je gezin
 • De algehele conditie en gezondheid te verbeteren
 • Gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen, zoals obesitas, hoge bloeddruk of te hoge bloedsuiker
 • Het zelfbeeld van jouw kind te verbeteren
 • Te leren omgaan met pesten/pestgedrag

Het doel van SLIMkids

Het programma is gericht op een blijvende verandering en niet als ‘korte’ cursus om even wat gewicht te verliezen. Juist door ons gezamenlijk te richten op het aanleren van een gezonde leefstijl kan:

 • Jouw kind leren genieten van bewegen
 • Jouw kind leren genieten van gezond eten
 • Jouw kind zijn zelfvertrouwen groeien
 • Jouw kind zich weer fit voelen
 • Jouw kind een gezonder gewicht bereiken
 • Jouw kind kleding kiezen waar hij/zij zich lekker in voelt
 • Jouw kind weer stralen

Hoe ziet het programma eruit?

Het SLIMkids programma duurt ongeveer 24 weken en start met een introductiebijeenkomst voor alle ouders. Tijdens deze bijeenkomst kan je kennis maken met de verschillende kindertherapeuten. Ook wordt (noodzakelijke) informatie verstrekt over het programma en is er gelegenheid tot vragen. Na de 24 weken vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats voor ouders en hun kind(eren). Gedurende het programma is er een evaluatiemoment met ouder(s) en hun kind(eren).

Het SLIMkids programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Beweging en sportSporten onder begeleiding tot 18 jaar

Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut wordt er 2x per week in groepsverband gesport met alle kinderen, om zo te leren hoe leuk en gezellig ‘samen’ bewegen kan zijn. Na 3 maanden verlagen we de frequentie naar 1x per week. Tijdens de sportmomenten wordt o.a. aandacht besteed aan: het verbeteren van de conditie, het versterken van de spieren en het verbeteren van de snelheid van bewegen.

Voordat de eerste sport- en beweeglessen starten heeft elk kind een individuele intake met de kinderfysiotherapeut, waarbij ruimte is voor jou en jouw kind om aan te geven hoe jouw kind ‘sporten en bewegen’ ervaart. Bijvoorbeeld:

 • Welke bewegingen vindt jouw kind fijn
 • Welke bewegingen vindt jouw kind moeilijk of onplezierig
 • Welke snelheid van bewegen voelt voor jouw kind ok
 • Of jouw kind eventuele lichamelijke klachten ervaart tijdens beweging.

Op basis van de informatie uit deze intake weet onze kinderfysiotherapeut waar zij rekening mee dient te houden. En wat een goede start is voor jouw kind.

Voeding en advies

De kinderdiëtist leert in groepsverband aan jou en je kind wat gezonde voeding is en bovenal hoe verantwoord eten ook lekker en leuk kan zijn. Oftewel hoe goede voeding op een plezierige manier onderdeel kan worden van de levensstijl van jou en je gezin.

Ontspanning en bewustwording

Door middel van ontspannings- en bewustwordingsoefeningen, die afhankelijk van de leeftijd van jouw kind spelenderwijs worden uitgevoerd, helpt de kindercoach jouw kind zich beter te laten voelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegnemen van negatieve emoties door pestgedrag. Of het ontwikkelen van een positief zelfbeeld wanneer hij/zij zichzelf in de spiegel aankijkt.

Daarnaast concentreert de kindercoach zich op de samenwerking tussen jou en je kind, om er zo samen in te slagen om de gewenste verandering door te zetten.

Wanneer kunnen jij en jouw kind deelnemen?

Aan de hand van een intakegesprek wordt er in overleg met jou, als ouder/verzorger, vastgesteld of het SLIMkids programma geschikt is om de gewenste verandering te bereiken.

Verwijzing en vergoeding

Als ouder/verzorger kan je jezelf met je kind opgeven zonder verwijzing. In een intakegesprek beoordelen wij samen met jou of het SLIMkids programma bij jullie past. Het gehele programma wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uitsluitend voor de inzet van onze kindercoach wordt een eigen bijdrage gevraagd, welke afhankelijk is van de groepsgrootte. Wanneer dit niet aansluit bij jouw persoonlijke situatie is het soms mogelijk dit bedrag via Stichting Leergeld vergoed te krijgen.

Meedoen?

Om mee te doen kan je je inschrijven aan de balie van Kidsclinic Roombeek of bellen naar T.  053 436 67 66.

Afhankelijk van de leeftijden van de deelnemers, wordt een passende dag en tijdstip voor de verschillende programmaonderdelen ingepland.

Ben je woonachtig in de buurt van Oldenzaal – check dan ons Cool 2B Fit programma!

 

Behandelaars voor SLIMkids

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat