Opleiding van onze fysiotherapeuten

Wij vinden kwaliteit belangrijk. Zowel vanuit het begrip veiligheid en patiënttevredenheid. Als vanuit het perspectief dat we een organisatie zijn die zich graag blijft ontwikkelen. Om die reden zijn onze fysiotherapeuten regelmatig in opleiding;

  • om hun kennis actueel te houden;
  • de vaardigheid te onderhouden;
  • zich te specialiseren;
  • zich nieuwe behandeltechnieken eigen te maken.

Op deze wijze ben je als patiënt verzekerd van een goede behandeling en kunnen wij jou en jouw gezin een ruim aanbod aan specialisaties en behandelingen aanbieden.

Tevens zijn onze fysiotherapeuten aangesloten bij diverse beroeps- en netwerkverenigingen en ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Jouw mening telt

Jij als patiënt bent uiteraard één van onze belangrijkste ambassadeurs als het gaat om kwaliteit. Om die reden is het voor ons belangrijk om jouw mening naar aanleiding van een behandeling door één van onze fysiotherapeuten te ontvangen. Het stelt ons in staat om waar nodig onszelf te verbeteren en ook de zorg aan andere patiënten te optimaliseren. Na afloop van de behandeling van jou en/of jouw kind ontvang je hiervoor een digitale vragenlijst via de e-mail, de onafhankelijke partij die deze vragenlijsten voor ons verzorgt is QDNA.

Benieuwd naar ons huidige klanttevredenheidscijfer?

Ons klanttevredenheidscijfer

Wanneer je niet tevreden bent

Uiteraard doen wij er alles aan om jou als patiënt te helpen, zodat jij je goed behandeld voelt. Mocht je om welke reden ook niet of minder tevreden zijn over de wijze waarop je behandeld bent. Of de behandeling zelf, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij willen je vragen dit allereerst met jouw behandelend fysiotherapeut te bespreken. Indien dit niet mogelijk is? Of wanneer je er samen niet uitkomt kan je een ‘formele’ klacht indienen via de website van het Keurmerk Fysiotherapie.

Eén van de klachtenconsultenten van het Keurmerk neemt dan contact met je op en zal proberen samen met jou en jouw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

N.B. Onze praktijk is tevens aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), ook zij beschikken over een onafhankelijke geschillencommissie, waarbij je jouw klacht kunt melden. Kijk hiervoor op: www.defysiotherapeut.com

Beroepsorganisaties en kwaliteitsregisters

Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie en een aantal van onze collega’s tevens bij het CKR (Centraal Kwaliteits Register – fysiotherapie). Ook beschikken al onze behandelaars over een zogenaamde BIG registratie, oftewel registratie voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Hierdoor ben je als patiënt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen, omdat de wet BIG regels geeft om de kwaliteit binnen onze beroepsgroep te bewaken en hier tevens handhaving op uitvoert. Daarnaast zijn onze fysiotherapeuten aangesloten bij diverse beroepsorganisaties en netwerken, afhankelijk van hun specialisatie en/of vakgerichte opleiding. De voor de betreffende behandelaar geldende lidmaatschappen kan je vinden op hun persoonlijke pagina.

Onze fysiotherapeuten

Om voor jou de kwaliteit van onze zorgverlening en de wijze waarop wij omgaan met bijvoorbeeld jouw privacy en medische dossier te waarborgen, werken wij volgens de geldende richtlijnen voor zorgverleners in Nederland, waaronder ook de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Onderzoek naar nieuwe behandelmethoden

In Nederland kennen we de SOMT University of Physiotherapie als meest toonaangevende universiteit, wanneer het gaat om gespecialiseerde opleidingen voor fysiotherapie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de master opleiding tot bekkenfysiotherapeut of manueel therapeut. De SOMT organiseert als toonaangevende universiteit ook diverse wetenschappelijke onderzoeken onder leiding van hoogleraren aan deze universiteit. Wij als fysiotherapiepraktijk maken onderdeel uit van het wetenschappelijke netwerk dat in aanmerking komt om aan deze onderzoeken deel te nemen.

Wat betekent dit voor jou als patiënt?

Jij als patiënt kan je aanmelden als deelnemer voor een onderzoek, wanneer deze wordt opgestart. Hierdoor kan je als patiënt gebruik maken van de nieuwste technieken en/of behandelmethoden. Daarbij lever je voor ons en jouw mede-patiënten belangrijke informatie, waarmee wij de zorg aan patiënten voor nu en de toekomst kunnen verbeteren.

Op het moment dat er een onderzoek wordt opgestart kondigen wij dit aan in onze praktijk. Ook kan jouw behandelaar je vrijblijvend benaderen voor deelname, wanneer je in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek.

Kwaliteitslabels

Onze fysiotherapeuten zijn allen geregistreerd als gediplomeerd en erkend fysiotherapeut bij de Rijksoverheid. Meer informatie www.bigregister.nl.

Onze Hart-, Vaat- en Long fysiotherapeuten (HVL) zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Dit is hét landelijke netwerk van bijna 3.000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen op een kleine 3.500 locaties in Nederland.

Duizeligheidsnet is een onderdeel van Kenniscentrum Duizeligheid. Hierbij is het doel een netwerk te creëren waarbij professionals werkzaam op het gebied van en/of geïnteresseerd in duizeligheid elkaar kunnen vinden.

Dit heeft tot gevolg dat kennis makkelijker wordt gedeeld en eventuele samenwerkingen kunnen worden aangegaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch specialisten en fysio- en oefentherapeuten.

Binnen de vereniging FysioTopics werken diverse fysiotherapiepraktijken samen aan het behouden en verder verbeteren van de kwaliteit en resultaatgerichtheid van de aangeboden fysiotherapie.

Het HCA certificaat toont aan dat onze praktijken voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen, zoals deze bijvoorbeeld door een van de zorgverzekeraars in Oost-Nederland, te weten Menzis worden gevraagd en getoetst. Hierbij kunt u denken aan resultaatgerichtheid van de geleverde fysiotherapie, de effectiviteit, maar ook de bijbehorende dossiervorming.

In het Hart Vaat Long Netwerk Twente (HVL-netwerk Twente) zijn fysiotherapeuten uit de regio met deze aandachtsgebieden verenigd. Het netwerk streeft naar kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie, verleend door kundige en ervaren fysiotherapeuten. De leden hebben aanvullende scholing gehad ten aanzien van hart-, vaat- en/of longaandoeningen. Het netwerk organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor het opdoen en uitwisselen van kennis en kunde en om de fysiotherapeutische zorg regionaal af te stemmen (ook met andere disciplines) en naar een hoger niveau te tillen.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. De stichting geeft fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen om zo te kunnen blijven werken aan ontwikkeling en verbetering.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Zij behartigt belangen, bewaakt de kwaliteit van de fysiotherapie, bevordert deskundigheid en biedt service aan haar leden.  

KRF Nederland is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland. Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, kwaliteit borgt en deze transparant maakt. Voor patiënten, scholingsaanbieders, specialisten en verwijzers.

Onze Parkinson fysiotherapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dit netwerk heeft als doel om de best mogelijke Parkinsonzorg aan patiënten in Nederland aan te bieden. Dit doen zij door kennis te delen, samen te werken en ervaringen uit te wisselen. Het netwerk bestaat uit ruim 3.400 zorgverleners  gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.