Waarom GGZ Kind & Jeugd (Jeugdzorg)?

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en kunnen tegen problemen aanlopen die hen belemmeren in hun ontwikkeling. Vaak kunnen met behulp van de Huisarts of school passende oplossingen gezocht worden. Wanneer deze onvoldoende blijken en er bijvoorbeeld vermoeden van een stoornis is, is verwijzing naar de GGZ Kind & Jeugd de volgende stap.

Wanneer naar Helios?

Helios is een kleinschalige organisatie voor hulpvragen rondom leren, gedrag en opvoeding. We werken in een multidisciplinair team met korte lijnen, zodat zowel onderzoek als begeleiding en behandeling mogelijk is. Zo nodig verwijzen we door.

We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat je kind en jij, of jullie gezin nodig hebben en gaan daarbij niet uit van standaardoplossingen. We staan, indien nodig, in nauw contact met bijvoorbeeld school, de Gemeente of de Huisarts. Bij Helios streven we naar zo kort mogelijke wachttijden zodat hulp geboden kan worden wanneer dat nodig is.

Helios heeft veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van problemen rondom:

  • Angst
  • Concentratie/aandacht
  • Stemming
  • Autisme
  • Hechtingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Opvoeding

Dit zijn de meest voorkomende problemen die binnen de GGZ Kind & Jeugd onderzocht en behandeld kunnen worden.

Daarnaast bieden we ook diagnostiek en/of behandeling bij bepaalde problemen met het leren. Denk aan ernstige enkelvoudige dyslexie, problemen bij het leren die bijv. vanuit autisme of ADHD veroorzaakt worden.

Helios is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en het onderzoek en de eventuele behandeling vergoed worden door de Gemeente. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Om een totaal beeld te krijgen van de problematieken die we kunnen oppakken en welke niet; verwijzen we jou graag naar onze website, bij de tab ‘Hulpvragen’.

Aanmelden?

Voor informatie over onze aanmeldprocedures, zie onze website, bij de tab ‘Verwijzers’.

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat