Samen beterOndersteuning bij schoolvaardigheden als schrijven FITclinic kinderfysiotherapie

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking betere zorg kunnen verlenen. Voor jou en jouw kind betekent dit dat we bijvoorbeeld samenwerken met de leerkracht van jouw kind of een intern begeleider van de school. Uitsluitend op verzoek van jou als ouder. En ook de plek waar de kinderfysiotherapie wordt gegeven afstemmen op jou en jouw kind. Zodat de kinderfysiotherapie aansluit op jullie dagprogramma en de (leer)omgeving vertrouwd voelt. Wanneer jij als ouder dus graag ziet dat onze kinderfysiotherapie op de school van jouw kind wordt verzorgd, dan organiseren wij dat met elkaar.

Stel: jouw kind heeft extra ondersteuning nodig bij het aanleren van het schrijven. Kinderfysiotherapie helpt bij het leren schrijvenOnze kinderfysiotherapeut zal dan met de leerkracht afstemmen hoe het schrijfonderwijs op school wordt gegeven en hoe we hier met de extra oefeningen op kunnen aansluiten. Zodat er voor jouw kind geen verwarring kan ontstaan; hoe bijvoorbeeld bepaalde letters geschreven worden. De kinderfysiotherapeut zal daarnaast regelmatig de school bezoeken en kan waar wenselijk de extra ondersteuning bij het schrijven op school geven. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met school en is afhankelijk van de mogelijkheden op de school locatie. Extra ondersteuning in de vorm van kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar tot 18 behandelingen per kalenderjaar.

Voor behandeling op school volgen wij te allen tijde het gedragsprotocol voor kinderfysiotherapeutische behandeling op de basisschool. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

  • Jij als ouder of verzorger neemt het initiatief voor kinderfysiotherapeutische ondersteuning voor jouw kind;
  • De (hulp)vraag van jouw kind vindt zijn directe oorsprong in vaardigheden die nodig zijn op school;
  • Of er zijn specifieke kindfactoren die een behandeling na schooltijd in ernstige mate belemmeren;

Op meerdere scholen in Enschede, de Lutte, Losser en Oldenzaal zijn onze kinderfysiotherapeuten op een vast moment in de week aanwezig om vrijblijvend te overleggen. Uiteraard kan je ons ook altijd bellen op T. 053 436 67 66

Het gedragsprotocol inzien?

Met welke scholen werken wij al samen?

Meer weten? Bekijk alle scholen >

Wanneer is extra ondersteuning nodig?Ontwikkeling fijne motoriek

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. Het is als ouder dan ook niet altijd eenvoudig om vast te stellen of extra ondersteuning bij het (aan)leren van bepaalde vaardigheden en/of de motorische ontwikkeling nodig is. De leerkracht van jouw kind, een intern begeleider, het consultatiebureau en onze kinderfysiotherapeuten zijn er om jou en jouw kind hierbij te helpen en te luisteren naar je zorgen of vragen.

Hulpvragen die we regelmatig tegenkomen zijn:

  • Extra ondersteuning bij het (aan)leren van het schrijfonderwijs is gewenstKinderfysiotherapie in Enschede, de Lutte, Losser en Oldenzaal
  • Het (aan)leren van fijn motorische vaardigheden als bijvoorbeeld veters strikken is lastig
  • Een kind ervaart onzekerheid, pijn of angst bij het bewegen of het coördineren van de beweging
  • Een kind is snel kortademig, heeft moeite met het (aan)leren van een goede ademhalingstechniek
  • Extra ondersteuning bij het (aan)leren van grof motorische vaardigheden als bijvoorbeeld een bal gooien/vangen of klimmen is gewenst
  • Een kind heeft orthopedische klachten als bijvoorbeeld (groei)pijn, pijn in de gewrichten, een blessure
  • Een kind heeft moeite met het (aan)leren en vasthouden van een goede zit-/werkhouding

Op onze website vind je tevens een uitgebreide lijst aan signalen en hulpvragen als handvat en kan je meer lezen over de ontwikkeling van een kind per leeftijdscategorie.

Signalen en (hulp)vragen